Dokončujeme střechy

23. 08. 2022

Končí nám už skoro léto a naší milou povinností je Vám oznámit že dokončujeme střechy na všech budovách. V budově A máme rozvedenou elektřinu, osazeny okna a všechyn příčky v bytech. Jak můžete vidět v budově B začínáme dlět elektrorozvody.